Ilustračná fotografia

Prenositeľnosť čísel

Informácie k prenositeľnosti čísel

Preniesť medzi sieťou Uniphone a inými sieťami si môžete všetky čísla, na ktoré sa vzťahuje prenositeľnosť - teda čísla čísla pevných liniek, mobilné čísla a ostatné negeografické čísla (napr. 0800, 0850, 0900 a iné).

Overenie prevádzkovateľa čísla

Ak si chcete overiť, v ktorej sieti je telefónne číslo prevádzkované, zadajte ho na tomto mieste: