Špeciálne čísla

 • zlaté a strieborné
 • 0800 bezplatné
 • 0850 zvýhodnené
 • 0900 audiotex
 • skrátené čísla

SMS služby

 • hromadné SMS
 • cez web sms-brana.sk
 • cez HTTP API
 • cez SMPP pripojenie

VirtualPBX

 • pobočkové ústredne
 • najvyššia spoľahlivosť
 • komfortné funkcie
 • v cloude alebo u vás

VirtualFAX

 • cez email
 • cez web
 • cez HTTP API